ikona jazykCZ / ENG
ikona lupa
zkumavky

PROZKOUMEJTE NÁŠ SORTIMENT

Infúzní soupravy a příslušenství

Infúzní soupravy pro gravitační infúze

Infuzní soupravy slouží k podání infuzních roztoků a z lahví nebo plastových vaků do žíly pacienta působením gravitace. Jsou jednotlivě sterilně baleny a jsou určeny na jednorázové použití.

Infúzní soupravy pro přetlakové infúze pro pumpy IVAC Star-flow

Slouží k terapeutickému podávání infúzních roztoků z lahví nebo vaků pomocí infúzních pump IVAC Star-flow.

Infúzní soupravy pro gravitační nebo přetlakovou infúzi

Slouží k terapeutickému podávání infúzních roztoků z lahví (vaků) působením gravitace nebo pomocí dávkovacích infúzních pump INFUSOMAT P, ARGUS A400, A404, A414, 707, VOLUMED 
µVP5005.

Měřiče žilního tlaku

Měřiče žilního tlaku jsou určeny k orientačnímu stanovení centrálního žilního tlaku pacienta (CŽT). Hodnota centrálního žilního tlaku pacienta nepřímo informuje o úrovni hydratace a velikosti žilního návratu a je tedy pouze orientační. Nejde o léčebný postup, ale způsob monitorování trendu hodnoty CŽT. Stupnice na manometrické odbočce je pouze orientační a není používána jako měřidlo, pouze slouží pro stanovení orientační hodnoty CŽT. Pro přesné měření hodnoty CŽT slouží centrální žilní katetr.

Bezjehlové vstupy

Bezjehlový vstup je uzavřený, bezpečnostní systém zajišťující mikrobiologickou bezpečnost, který je určen k opakované aplikaci i aspiraci z intravenózních příslušenství (stříkačky, infúzní sety, kanyly, kohouty, katetry, prodlužovací hadičky) s Luer zakončením, při provádění infúzní terapie, injekční terapie, odběru vzorků, chemoterapie a může být použit i při vyšetření magnetickou rezonancí. Barevné rozlišení bezjehlových vstupů v červené a modré barvě usnadňuje identifikaci arteriální nebo žilní linky.
Výměnu bezjehlového vstupu je nutné provést vždy maximálně po 7 dnech nebo po 100 připojení.

Trojcestné kohouty, rampy

Kohouty, rampy jsou určeny pro souběžné infúzní terapie při podávání infúzí nebo léčiv. Umožňují nastavení, řízení, ovládání nebo zastavení požadovaného směru toku tekutiny. Jsou určeny pro tlakové i gravitační aplikace do tlaku 2 bary po dobu max. 72 hodin u trojcestných kohoutů nebo do tlaku 1,5 baru po dobu max. 72 hodin u ramp. Lze použít i pro roztoky s obsahem lipidů.

Ostatní

Oboustranné propichovací trny jsou určeny pro převod, ředění, smíchání sterilních roztoků nebo léků v uzavřeném systému mezi dvěma kontejnery (lahvemi), které jsou uzavřeny gumovou zátkou.
Bezpečnostní uzávěry jsou určeny k odběru vzorků krve pomocí stříkačky a jehly nebo pro přerušované injekce léků. Pryžová zátka je vyrobena z materiálu latex-free, umožňuje opakovatelné použití a zajišťuje ochranu proti bakteriální kontaminaci.

Regulátory průtoku

Regulátor průtoku infúze je určený k regulaci průtoku gravitační infúze. Regulátor průtoku infúze lze použít pro fyziologické roztoky o viskozitě 0,9% NaCl až po 40% roztoky glukózy. Je univerzální pro připojení ke všem typům infúzních souprav. Je doporučen pro použití s i.v. kanylou 20G.