ikona jazykCZ / ENG
ikona lupa
slider

Vysvětlivky

Vysvětlivky

Zkratka Vysvětlivka
S STERILNÍ
N NESTERILNÍ
CH CHARRIÉRE
ShA JEDNOTKA TVRDOSTI
CO CENTRÁLNÍ OTVOR
BO BOČNÍ OTVOR
T PVC TVRDÝ POLYVINYLCHLORID
M PVC MĚKČENÝ POLYVINYLCHLORID
PP POLYPROPYLEN
PE POLYETYLEN
PS POLYSTYREN
LDPE NÍZKOHUSTOTNÍ POLYETYLEN
PMMA POLYMETYLMETAKRYLÁT
PET POLYETYLENTEREFTALÁT
HDPE VYSOKOHUSTOTNÍ POLYETYLEN
TPE TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER
PTFE POLYTETRAFLUORETHYLEN
ABS AKRYLONITRIL-BUTADIEN-STYRENOVÝ KOPOLYMER
PA POLYAMID
PC POLYKARBONÁT
PUR POLYURETHAN
TPU TERMOPLASTICKÝ POLYURETAN
MABS METYLMETAKRYLÁT AKRYLONITRIL  BUTADIEN STYREN
SBC STYREN-BUTADIEN COPOLYMER
NO DOP, ND NEOBSAHUJE FTALÁT DIETHYLHEXYL FTALÁT
NO PVC NEOBSAHUJE POLYVINYLCHLORID
NON NE
R RADIACE
EO ETHYLENOXID
MLL KUŽEL POZITIVNÍ MALE LUER LOCK
FLL KUŽEL NEGATIVNÍ FEMALE LUER LOCK
ML KUŽEL POZITIVNÍ MALE LUER